Thông tin khác

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 7/9/2017 phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát…
Ngày 26 tháng 10 năm 2017, Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành công văn số 17466/QLD-CL…
Ngày 20 tháng 10 năm 2017, Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành công văn số 17158/QLD-CL…
Một khám phá đột phá của các nhà khoa học ở Houston Methodist có thể thay đổi cách chúng ta…
Các sản phẩm Biosimilar cung cấp nhiều sự lựa chọn điều trị cho bệnh nhân với chi phí chi trả…
Ngày 29 tháng 09 năm 2017, Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành công văn số 15326/QLD-CL…
Ngày 2 tháng 10 năm 2017 Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đã ban hành công văn số…
Các thực phẩm có bổ sung vi chất kẽm có thể ức chế đáng kể sự gia tăng các tế…
Ngày 19 tháng 09 năm 2017, Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành công văn số 14630/QLD-CL…