Sự kiện công ty

Ngày 17 tháng 01 năm 2018, Công ty TNHH dược phẩm Khang Phan đã tổ chức buổi hội thảo giới…
Vừa qua, ngày 28/12/2015, hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của toàn thể các bạn tân khoa trường…