Sự kiện công ty

Ngày 17 tháng 01 năm 2018, Công ty TNHH dược phẩm Khang Phan đã tổ chức buổi hội thảo giới…
Căn cứ mức độ vi phạm của nhân viên đối với nội quy của công ty, căn cứ quá trình…
Vừa qua, ngày 28/12/2015, hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của toàn thể các bạn tân khoa trường…