Tin tức - Sự kiện

Ngày 27 tháng 01 năm 2018, Công ty TNHH dược phẩm Khang Phan đã ban hành quyết định buộc thôi…
Ngày 17 tháng 01 năm 2018, Công ty TNHH dược phẩm Khang Phan đã tổ chức buổi hội thảo giới…
Ngày 26 tháng 12 năm 2017, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành công văn số 22214/QLD-CL…
Ngày 26 tháng 12 năm 2017, Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã ban hành công văn số 3724/SYT-NVD…
Ngày 11 tháng 12 năm 2017, Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành công văn số 20819/QLD-CL…
Ngày 06 tháng 12 năm 2017, Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành công văn số 20508/QLD-CL…
Ngày 06 tháng 12 năm 2017, Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành công văn số 20509/QLD-CL…
Ngày 06 tháng 12 năm 2017, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành công văn số 20510/QLD-CL…
Các nghiên cứu mới cho thấy những người bị đau nửa đầu thường xuyên có thể có lợi từ những…