Sản phẩm nổi bật

CAPLOR

Viên nén Clopidogrel 75 mg

EXIBCURE

Viên nén Etoricoxib 90 mg

VAGINAPOLY

Viên nang mềm đặt phụ khoa

MIDOTAMOL

Viên nén bao phim Midotamol

Ivermectin 6AT

Viên nén bao phim Ivermectin 6mg

NEOCILOR TABLET

Desloratadine 5mg

OMSERGY

Omeprazol 20mg 

INKBIRD THC-4

Máy đo và ghi nhiệt độ độ ẩm 

FYNKHEPAR

Silymarin Tablets 200mg

GRASARTA

Losartan Kali 25mg

ALZED TABLET

Viên nén nhai Albendazol USP 400mg

CETECO PREDNISOLON

Gói 1,5g thuốc bột uống Prednisolon

MARKEN-K

Viên nén sủi bọt Paracetamol + Tramadol

HELORNI

Viên nang mềm L-Ornithin-L-Aspartat