Kháng sinh

IMEFED 875mg/125mg

Amoxicilin 875 mg

 

Acid Clavulanic 125 mg

 

Hộp gồm 2 vỉ, mỗi vỉ gồm 7 viên nén bao phim

IMEFED 625MG

Amoxicilin 500 mg

 

Acid Clavulanic 125mg

 

Hộp gồm 2 vỉ, mỗi vỉ gồm 7 viên nén bao phim

BACTAMOX 1G

Amoxicilin 875mg 

 

Sulbactam 125mg

 

Hộp gồm 2 vỉ, mỗi vỉ gồm 7 viên nén bao phim

ZANIMEX 500

Cefuroxim 500mg

 

Viên nén bao phim

 

Kháng sinh uống

 

Hộp gồm 2 vỉ, mỗi vỉ gồm 5 viên

UNDTAS 500

Cefuroxime 500mg 

RAPICLAV 1G

Amoxiclin 875mg +  Acid Clavulanic 125mg

IBA-MENTIN 1G

Amoxiclin 1000mg +  Acid Clavulanic 62,5mg

 

Ivermectin 6AT

Viên nén bao phim Ivermectin 6mg