Hệ tiêu hóa gan mật

AMISEA

Amisea 

 

Cao khô quả kế sữa 277,8 - 312,5 mg (Tương đương 187 mg Silymarin )

 

Hộp gồm 6 vỉ, mỗi vỉ gồm 10 viên

EXCEL EVILINE

Viên nén Axcel Eviline