Giảm đau - Hạ sốt - Kháng viêm

CETECO RHUMEDOLFORT 650

Paracetamol 650mg

Loratadine 5mg

Dextromethorphan HBr 15mg

 

Hộp gồm 10 vỉ, mỗi vỉ gồm 10 viên

CETECO RHUMEDOLFORT 650

Paracetamol 650mg

Loratadine 5mg

Dextromethorphan HBr 15mg

 

Chai 100 viên 

 

CETECO PREDNISOLON

Gói 1,5g thuốc bột uống Prednisolon