Giảm đau - Hạ sốt - Kháng viêm

ANTI@ 42

Chymotrypsin 8200 đơn vị USP

MARKEN-K

Viên nén sủi bọt Paracetamol + Tramadol

CETECO PREDNISOLON

Gói 1,5g thuốc bột uống Prednisolon