Nhóm sản phẩm

ANTI@ 42

Chymotrypsin 8200 đơn vị USP

CARBO USR

Carbocistein 250mg/5ml

HELORNI

Viên nang mềm L-Ornithin-L-Aspartat

MARKEN-K

Viên nén sủi bọt Paracetamol + Tramadol

CETECO PREDNISOLON

Gói 1,5g thuốc bột uống Prednisolon

Rutantop

Fexofenadin Hydroclorid 30mg/5ml

Inticare Plus

Sữa vệ sinh phụ nữ

ALZED TABLET

Viên nén nhai Albendazol USP 400mg

GRASARTA

Losartan Kali 25mg

FYNKHEPAR

Silymarin tablets 200mg

INKBIRD THC-4

Máy đo và ghi nhiệt độ độ ẩm 

OMSERGY

Omeprazol 20mg

NEOCILOR TABLET

Desloratadine 5mg

Vitamin E 400

Vitamin E 400

GINKGO NATTO

Thực phẩm chức năng: Ginkgo biloba

TRINH NỮ HOÀNG CUNG

Thực phẩm chức năng: Trinh nữ hoàng cung

Ivermectin 6AT

Viên nén bao phim Ivermectin 6mg

ELRIZ 5mg

Viên nén bao phim Levocetirizin dihydrochlorid 5mg

AXCEL FUNGICORT

Cream Axcel Fungicort

AXCEL HYDROCORTISONE

Cream Axcel Hydrocortisone

AXCEL UREA

cream AXCEL UREA

EXCEL EVILINE

Viên nén Axcel Eviline

USA CEFIX 100

Viên nén Cefixim 100 mg

CAPLOR

Viên nén bao phim Clopidogrel 75 mg